FÖLJ INSAMLINGEN VIA VÅRT INSTAGRAM KONTO

SE HÄR NEDAN!

[instagram-feed feed=1]

Betala via Swish: 1230821645

Norrköpings islamiska center

Norrköpings islamiska center bildades år 1982 i en liten lokal på Nordantill, Norrköping.
Därefter har vi flyttat till ett antal lokaler i takt med att vi som församling har växt. I dagsläget är våra lokaler på Bredgatan för små och vi har därför börjat samla in medel för att bygga på den mark i Hageby, Norrköping som vi förvärvade 1986.

 

Förutom moskéns huvudsakliga uppgift som en plats för gudsdyrkan, kommer den – med Allahs hjälp – bli en träffpunkt för Norrköpingsbor med olika etniska och religiösa bakgrunder.

Profeten Muhammad (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) säger, i en autentisk hadith återberättad av Uthman ibn Affan (må Allah vara belåten med honom) och nedtecknad i Tirmidhi, att:

”Den som upprättar ett hus (moské) för Allahs sak så kommer Allah att upprätta ett hus för denne i paradiset”

Ta del av denna enorma belöning och hjälpa oss genom att sätta in ditt bidrag på bankgiro …

Betala via Swish: 1230821645

De mest älskade platserna hos Allah är moskeérna

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا

Sahih Muslim 671

Vi är en multietnisk församling med cirka 400 familjmedlemmar

Förutom medlemmarna så tillgodoser vi även ett hundratals utomstående muslimer behov. Vi ser oss själva och erkänns av utomstående som en stark aktör i civilsamhället och engagerar oss att skapa ett bättre lokalsamhälle och samhällsklimat.

Hjälp oss att fullborda denna moske!